<div align="center"> <h1>Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego LIDER</h1> <h3>Strona lubelskiego Klubu Tańca Towarzyskiego</h3> <p>PTT, Lider, taniec towarzyski, Oleszczyński, sport, kultura, sztuka,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://yosh.fm.interia.pl" rel="nofollow">yosh.fm.interia.pl</a></p> </div>